Psycholog Lublin

Psycholog Lena Bator Lublin

Psycholog Lublin. Psychoterapia i coaching to dwa różne podejścia do pracy z osobami, które chcą poprawić jakość swojego życia. Psychoterapia to proces leczenia, w którym terapeuta pomaga pacjentowi w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi lub psychicznymi. Celem psychoterapii jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, przetwarzaniu traumy, zwiększeniu poczucia siebie oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Psycholog Lublin
Zyskasz poradę eksperta i właściwą drogę do rozwiązania swoich problemów.

Psychoterapia Coaching – Lublin

Pracuje z osobami, które cierpią z powodu:

 • depresji, obniżonego nastroju, żalu po stracie,
 • lęku i niepokoju,
 • traumatycznych wydarzeń
 • nałogów oraz uzależnień
 • problemów w relacjach
 • silnego stresu, który obniża znacząco jakość życia,
 • natrętnych myśli i kompulsywnych zachowań,
 • zaburzeń odżywiania,
 • doświadczanego kryzysu zarówno w sferze osobistej, zawodowej, społecznej jak i seksualnej,
 • uzależnienia własnego lub bliskiej osoby,
Psycholog Lena Bator Lublin

Psychoterapia indywidualna

Oferujemy indywidualną pomoc psychoterapeutyczną osobom doświadczającym min.:
 • trudności, z którymi zmagają się w codziennym życiu
 • depresji, obniżonego nastroju, żalu po stracie
 • lęku i niepokoju
 • silnego stresu, który obniża znacząco jakość życia
 • natrętnych myśli i kompulsywnych zachowań
 • zaburzeń odżywiania
 • kryzysu zarówno w sferze osobistej, zawodowej, społecznej jak i seksualnej
 • uzależnienia własnego lub bliskiej osoby
 • kryzysu w związkach i w relacjach interpersonalnych.

Terapia indywidualna – pozwala na pełne skupienie się psychoterapeuty na pacjencie . W centrum tego typu psychoterapii stoi pacjent i wszystko to, co go dotyczy – jego uczucia, przeżycia, przemyślenia, nastawienie, czy sposób w jaki widzi samego siebie. Pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem nawiązuje się więź która umożliwia zrozumienie swoich emocji, sprecyzowanie ich, odnalezienie oraz zrozumienie siebie , nabranie mocnego poczucia własnej wartości.

Psychoterapia par

Terapia par jest propozycją terapii przeznaczoną dla osób będących w związku, który przeżywa kryzys, zmaga się ze stresowymi wydarzeniami, ma trudności w relacji partnerskiej. Celem terapii jest zrozumienie myśli, emocji i zachowań obojga partnerów, które są podłożem nieprawidłowych relacji w związku. Poprawa jakości komunikacji miedzy partnerami, otwartości na wyrażanie swoich uczuć i emocji bez lęku i strachu.

Rozwój osobisty

Terapia ukierunkowana na uwolnienie Twoich wewnętrznych emocji i celów. Pomoc w zrozumieniu i poznaniu siebie, nabranie motywacji do walki o swoje cele i pragnienia. Silne poczucie sprawczości. Poprawa poczucia własnej wartości. Chęć do życia.

Terapia Młodzieży

Okres stanu przejścia między dzieciństwem a dorosłością (dojrzałością ) jest bardzo ważny. Jest to moment zmiany relacji rodzic – dziecko oraz otworzenie się naszych dzieci na świat odkrywania swojej tożsamości. Moment w którym młodzież nawiązuje pierwsze swoje prace , pierwsze imprezy oraz moment pierwszego pożycia seksualnego. Jest to również czas odkrywania sensu własnego istnienia i świata a także często sprzeciwu względem normom i zasadom. W tym czasie nastolatki często podejmują swoje pierwsze próby korzystania z różnego rodzaju używek , wchodzą w pierwsze relacje miłosne oraz podejmują pierwsze mocne próby zauważenia ich osoby. Zmagają się również z wieloma problemami o których często rodzice nie mają pojęcia Nieśmiałość, doświadczenie przemocy rówieśniczej, rozwód rodziców, presja dotycząca nauki, nieakceptowanie własnego wyglądu, problemy w relacjach z rówieśnikami, z chłopakiem, z dziewczyną, pytania zwiazane z seksualnością i dojrzewaniem, niechciane kontakty seksualne, presja partnera/partnerki, lub ogólnie rówieśnicza, myśli samobójcze,samookaleczenia niechęć do świata.

Prowadzę szeroką terapię w tym zakresie, pomagam nastolatkom odnaleźć siebie i nabrać pozytywnego spojrzenia na wizje świata. Nastolatkowe często nie powiedzą rodzicom o swoich problemach ponieważ się o nich troszczą, nie chcą ich martwić swoimi problemami nawet gdy bardzo potrzebują rozmowy. W takich sytuacjach zaprasza do siebie na sesje terapeutyczną by pomoc swojemu dziecku.

Terapia Gestalt

„Sam dla siebie człowiek nie jest świadectwem. Musi zawsze ktoś
drugi poświadczyć. Sam dla siebie człowiek jest zbyt
wyrozumiały. Jak może, tak się broni przed sobą. Kluczy, wymija
się, omija, aby nie dalej, nie głębiej, nie tam, gdzie coś ukrywa.
Sam przed sobą każdy chciałby wyjść jak na ślubnej fotografii.
Uczesany, ogolony, w garniturze, w krawacie, zażywny,
uśmiechnięty i żeby mu dobrze z oczu patrzyło. No, i jak
najmłodziej. I wierzy, że to on.”
W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli

Jednym z fundamentów terapii Gestalt jest założenie, że dopiero w spotkaniu z innym człowiekiem, możemy poznać i doświadczyć siebie. W relacji i dialogu z terapeutą klient dochodzi do tego, co czuje, co myśli i co robi.
Tym samym może (czasem po raz pierwszy) zobaczyć siebie. Doświadczyć “tu i teraz”.

Coaching

Zapraszam do siebie również na coaching. Przeprowadzam interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią , szybkie dążenie do celów. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby . Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:
 • jest dobrowolny
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów

Interwencja Kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to krótkoterminowa pomoc – obejmuje od jednego do dwunastu spotkań, których czas trwania zależy od potrzeb klienta. Stosowana jest w nagłych przypadkach. Stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną i obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. „Nie jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono.” Sartre

Informacje Kontaktowe

Lena Bator
579-347-594
adres Fryderyka Chopina 14/55,
20-023 Lublin